•     Wettelijke legitimatie verplicht.

•     Alleen toegang met geldig entreebewijs.

•     < 18 jaar geen alcohol in bezit.

•     Alcohol doorgeven aan bezoekers < 18 jaar is reden tot verwijdering.

•     Organisatie behoudt zich het recht voor tot fouilleren.

•     Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

•     Gebruik of handel in soft/harddrugs is ten strengste verboden.

•     Het dragen van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen dienen is verboden.

•     Politie wordt ingelicht bij aantreffen van drugs en wapen.

•     Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken.

•     Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

•     Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

•     U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

•     Wie beschadigingen veroorzaakt draait op voor de kosten.

•      Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel te volgen.

•     Bij klachten van welke aard ook, kunt u dit bij de organisatie melden.

Bij constatering van overtreding van de huisregels volgt verwijdering van de betreffende personen.